Πολιτική ενημερωτικών δελτίων

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13 του ευρωπαϊκού κανονισμού για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR – EU Reg. 679/16)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 679/16 της ΕΕ, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ως αποτέλεσμα της συμπλήρωσης και της υποβολής των πληροφοριών που βρίσκονται στη φόρμα που πρόκειται να συμπληρώσετε.

Τα δεδομένα στη φόρμα θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για τον ακόλουθο σκοπό:

-Για να στείλουμε το εξατομικευμένο ενημερωτικό δελτίο μας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές
-Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ των προτιμήσεών σας βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών

Ο προαναφερόμενος σκοπός θα επιτευχθεί μετά την προαιρετική έκφραση συγκατάθεσής σας με τους τρόπους που καθορίζονται στη σελίδα συλλογής προσωπικών δεδομένων. Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα που φέρουν το σύμβολο * (αστερίσκος) πρέπει να παρέχονται για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που σκοπεύετε να ζητήσετε. Εάν αυτά τα δεδομένα δεν παρέχονται, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παροχή αυτών των υπηρεσιών και τα ίδια τα δεδομένα να μην αποκτηθούν, όπως μπορεί να προσδιοριστεί κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης. Η συμπλήρωση των άλλων δεδομένων στη φόρμα είναι εντελώς προαιρετική.

Τα δεδομένα που κοινοποιούνται δεν θα σταλούν σε τρίτους, παραμένοντας αποκλειστικά στη γνώση της εταιρείας.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση των ζητούμενων υπηρεσιών ή το αίτημά σας για διαγραφή και, στην περίπτωση οργανωτικών αναγκών ή κανονιστικών υποχρεώσεων, ενδέχεται να διατηρηθούν σε συγκεκριμένα αρχεία για την περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητη για τους σκοπούς αυτούς.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να περιορίσετε την επεξεργασία που σας αφορά ή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, εκτός από το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση email info@melissinos-art.com.

Σημειώστε επίσης ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, στην περίπτωση της Ελλάδας, της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).